Hisøy Elektro AS

Sterkstrøm

Vi leverer alle typer
anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

  • Serviceoppdrag/ hastesaker
  • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler
  • Nybygg bolig/næringslokaler